قیطریه
شهرک غرب
دولت
×
قوانین شعبه

این شعبه فقط به محدوده های مشخص شده در نقشه سرویس می دهد برای مشاهده مناطق تحت پوششکلیلک کنید

همه
سوشی های vip
سوشی 8 تکه
سوشی سرآشپز
سوشی وجترین
سوشی های خاص
سوشی باکس
غذای آسیایی
گریل
پک سوشی و غذا
پک میکس غذا
پک میکس پیش غذا
سالاد
پیش غذا
دسر
نوشیدنی سرد
نوشیدنی گرم
سینی میکس سوشی
همه
سوشی های vip
سوشی 8 تکه
سوشی سرآشپز
سوشی وجترین
سوشی های خاص
سوشی باکس
غذای آسیایی
گریل
پک سوشی و غذا
پک میکس غذا
پک میکس پیش غذا
سالاد
پیش غذا
دسر
نوشیدنی سرد
نوشیدنی گرم
سینی میکس سوشی

سوشی های vip

گوکو رول

گوکو رول

پران / مایونز ژاپنی / بروکلی / آواکادو .... تاپینگ: ماهی تن / چیلی تای

460,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

گوشی نانیکو

گوشی نانیکو

فیله گوساله /جعفری / مایونز / سس تریاکی / کنجد / پیازچه

410,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آیاکا رول

آیاکا رول

کرپ / مایونز ژاپنی / خیار .... تاپینگ : توبیکو مشکی

470,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

هیناتارول

هیناتارول

9 عدد میگوبزرگ .... تاپینگ : سالمون کریزی

460,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آکینا رول

آکینا رول

سالمون سرخ شده / میگو بزرگ / خیار ...... تاپینگ : سس تریاکی / کنجد

420,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چوکو ماکی

چوکو ماکی

سالمون / میگو بزرگ ....تاپینگ : جینجر / توبیکو

460,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

موموکارول

موموکارول

آواکادو / پران / میگو بزرگ / خیار..... تاپینگ : مایونز ژاپنی

455,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

نانارول

نانارول

شاه میگو / سس آواکادو ..... تاپینگ : پران / بروکلی

430,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

نیکو کو رول

نیکو کو رول

سالمون / پنیر / خیار .... تاپینگ : آواکادو

440,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آیکو رول

آیکو رول

شا ه میگو دم دار / پران .... تاپینگ : آواکادو / سالمون / سس تریاکی/ کنجد

450,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

هویی رو ماکی

هویی رو ماکی

سالمون با پیازچه ... تاپینگ : آواکادو / توبکو

480,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رول اوناگی

رول اوناگی

فلفل شیرین / خیار / قارچ با سس تریاکی ... تاپینگ : اوناگی کریزی

550,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیاسا رول

چیاسا رول

ماهی تن / توگاراشی /پران / مارچوبه / فلفل قرمز چیلی ..... تاپینگ : سالمون

470,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

اوکاشی خام

اوکاشی خام

سالمون / تن ماهی / آواکادو / توبیکو

490,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

نیگری سالمون

نیگری سالمون

سالمون/ جلبک /آواکادو/توبیکو / ورق طلا

140,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

منگو رول

منگو رول

9 میگو بزرگ سرخ شده/سس انبه /.... تاپینگ : انبه / توبیکو مشکی

440,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کنزومه ماکی

کنزومه ماکی

0ماهی تن کنسرو..... تاپینگ : کنسرو تن / مایونز ژاپنی

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کونگو ساشیمی

کونگو ساشیمی

ساشیمی سالمون یک تکه / ساشیمی ماهی تن / ساشیمی میگو / ساشیمی کرب/ساشیمی اوناگی / ورق طلا

450,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

نیی توری

نیی توری

سینه مرغ گریل/ جعفری ..... تاپینگ : مرغ رست شده

390,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

اوکاشی پخته

اوکاشی پخته

گوشت گوساله / مرغ / ذرت / کینوا

420,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چی پو سالمون

چی پو سالمون

رول سالمون /سیب زمینی چیپس/ پنیر

320,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

نیوکو رول

نیوکو رول

سالمن نروژ آووکادو

440,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رایس پیپر

رایس پیپر

پخته

550,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

نی توری

نی توری

سینه مرغ گریل شده-تاپینگ رست چیکن

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

گوکو رول

Food

گوکو رول

پران / مایونز ژاپنی / بروکلی / آواکادو .... تاپینگ: ماهی تن / چیلی تای

460,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

گوشی نانیکو

Food

گوشی نانیکو

فیله گوساله /جعفری / مایونز / سس تریاکی / کنجد / پیازچه

410,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آیاکا رول

Food

آیاکا رول

کرپ / مایونز ژاپنی / خیار .... تاپینگ : توبیکو مشکی

470,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

هیناتارول

Food

هیناتارول

9 عدد میگوبزرگ .... تاپینگ : سالمون کریزی

460,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آکینا رول

Food

آکینا رول

سالمون سرخ شده / میگو بزرگ / خیار ...... تاپینگ : سس تریاکی / کنجد

420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چوکو ماکی

Food

چوکو ماکی

سالمون / میگو بزرگ ....تاپینگ : جینجر / توبیکو

460,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

موموکارول

Food

موموکارول

آواکادو / پران / میگو بزرگ / خیار..... تاپینگ : مایونز ژاپنی

455,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

نانارول

Food

نانارول

شاه میگو / سس آواکادو ..... تاپینگ : پران / بروکلی

430,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

نیکو کو رول

Food

نیکو کو رول

سالمون / پنیر / خیار .... تاپینگ : آواکادو

440,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آیکو رول

Food

آیکو رول

شا ه میگو دم دار / پران .... تاپینگ : آواکادو / سالمون / سس تریاکی/ کنجد

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

هویی رو ماکی

Food

هویی رو ماکی

سالمون با پیازچه ... تاپینگ : آواکادو / توبکو

480,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رول اوناگی

Food

رول اوناگی

فلفل شیرین / خیار / قارچ با سس تریاکی ... تاپینگ : اوناگی کریزی

550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیاسا رول

Food

چیاسا رول

ماهی تن / توگاراشی /پران / مارچوبه / فلفل قرمز چیلی ..... تاپینگ : سالمون

470,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

اوکاشی خام

Food

اوکاشی خام

سالمون / تن ماهی / آواکادو / توبیکو

490,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

نیگری سالمون

Food

نیگری سالمون

سالمون/ جلبک /آواکادو/توبیکو / ورق طلا

140,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

منگو رول

Food

منگو رول

9 میگو بزرگ سرخ شده/سس انبه /.... تاپینگ : انبه / توبیکو مشکی

440,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کنزومه ماکی

Food

کنزومه ماکی

0ماهی تن کنسرو..... تاپینگ : کنسرو تن / مایونز ژاپنی

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کونگو ساشیمی

Food

کونگو ساشیمی

ساشیمی سالمون یک تکه / ساشیمی ماهی تن / ساشیمی میگو / ساشیمی کرب/ساشیمی اوناگی / ورق طلا

450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

نیی توری

Food

نیی توری

سینه مرغ گریل/ جعفری ..... تاپینگ : مرغ رست شده

390,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

اوکاشی پخته

Food

اوکاشی پخته

گوشت گوساله / مرغ / ذرت / کینوا

420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چی پو سالمون

Food

چی پو سالمون

رول سالمون /سیب زمینی چیپس/ پنیر

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

نیوکو رول

Food

نیوکو رول

سالمن نروژ آووکادو

440,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رایس پیپر

Food

رایس پیپر

پخته

550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

نی توری

Food

نی توری

سینه مرغ گریل شده-تاپینگ رست چیکن

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوشی 8 تکه

کرب ماکی

کرب ماکی

کرب برنج جلبک

190,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوشی سالمن تریاکی

سوشی سالمن تریاکی

سالمن

360,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو رول

کتو رول

بدون برنج

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فتو ماکی

فتو ماکی

ناگت میگو پران خیار کاهو هویج برنج جلبک

260,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی پلاس

کریسپی پلاس

کریسپی

290,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو سالمن

کتو سالمن

بدون برنج

320,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو تن

کتو تن

بدون برنج

280,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو کانی

کتو کانی

بدون برنج

300,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو شریمپ

کتو شریمپ

بدون برنج

270,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو وج

کتو وج

بدون برنج

240,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن آواکادو

سالمن آواکادو

سالمن پنیر فیلادلفیا خیار/ تاپینگ سالمن و آواکادو

385,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آگه ماکی (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

آگه ماکی (گرم)

برنج، جلبک، هویج.خیار.کدو.ناگت میگو

360,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

جلبک، برنج، پران ، هویج، خیار، کدو، پودر سوخاری

400,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ

کریسپی شریمپ

میگو سوخاری/خیار/پودر کریسپی/جلبک

360,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بیف تریاکی(پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

بیف تریاکی(پخته)

جلبک برنج خیار کاهو گوشت مایونز ژاپنی سسامی

420,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیکن تریاکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

چیکن تریاکی (پخته)

جلبک، برنج، کاهو، مرغ، خیار، سس تریاکی، سسامی

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ابی ماکی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

ابی ماکی ( پخته)

میگو سوخاری ،جلبک ، برنج

330,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

جوکی ابی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

جوکی ابی ( پخته)

جلبک، برنج، میگو بخار پز، سس مخصوص، پودر کریسپی

300,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیلادلفیا (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

فیلادلفیا (پخته)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، کرپ، خیار، آواکادو، سسامی

360,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کرانچی رول ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کرانچی رول ( پخته)

سالمن ، ناگت میگو ، پر ان ، مایونز ژاپنی ، خیار ، پنیر فیلادلفیا ، پودر کرانچی

300,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کریسپی شریمپ (پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، خیار، مایونز ژاپنی، پودر سوخاری ژاپنی

360,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

مجیک پران

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

مجیک پران

جلبک رول، برنج، میگو براون، سس مخصوص، توگاواشی، هویج

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تانجو رول (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تانجو رول (پخته)

برنج، جلبک، ماهی تن تازه

340,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فتوماکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

فتوماکی (پخته)

جلبک، برنج، ناگت میگو، خیار، کاهو، آواکادو، هویج، مایونز ژاپنی

420,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریزی سالمون (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کریزی سالمون (نیمه پخته)

جلبک، برنج، سالمون گریل، ادویه های تند ژاپنی، مایونز چیلی، خیار، ترب، واسابی، ماساکو

410,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تورچ سالمن (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تورچ سالمن (نیمه پخته)

جلبک، برنج، پران ، سالمن تورچ شده، مایونز ژاپنی

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

دراگون رول (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

دراگون رول (نیمه پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، سالمون، آواکادو، خیار

385,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

گلناز (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

گلناز (نیمه پخته)

جلبک، برنج، توبیکو، ماساگو، سالمون، میگو تمپورا، کرب، آواکادو، خیار، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی

420,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کانی ماکی (نیمه پخته)

کانی ماکی (نیمه پخته)

کانی ماکی (نیمه پخته)

350,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن توگاراشی (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سالمن توگاراشی (خام)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، سالمون، خیار، آواکادو، توگاراشی

400,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تنا ماکی(خام)

تنا ماکی(خام)

340,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سالمن ماکی(خام)

جلبک، برنج، سالمون

390,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمون آووکادو (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سالمون آووکادو (خام)

جلبک، برنج، سالمون تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

420,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا رول (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تنا رول (خام)

برنج، جلبک، تن تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ابی واسابی

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

ابی واسابی

جلبک، برنج، میگو واسابی، سس مخصوص

370,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کرب ماکی

Food

کرب ماکی

کرب برنج جلبک

190,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوشی سالمن تریاکی

Food

سوشی سالمن تریاکی

سالمن

360,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو رول

Food

کتو رول

بدون برنج

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فتو ماکی

Food

فتو ماکی

ناگت میگو پران خیار کاهو هویج برنج جلبک

260,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی پلاس

Food

کریسپی پلاس

کریسپی

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو سالمن

Food

کتو سالمن

بدون برنج

320,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو تن

Food

کتو تن

بدون برنج

280,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو کانی

Food

کتو کانی

بدون برنج

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو شریمپ

Food

کتو شریمپ

بدون برنج

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کتو وج

Food

کتو وج

بدون برنج

240,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن آواکادو

Food

سالمن آواکادو

سالمن پنیر فیلادلفیا خیار/ تاپینگ سالمن و آواکادو

385,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آگه ماکی (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

آگه ماکی (گرم)

برنج، جلبک، هویج.خیار.کدو.ناگت میگو

360,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

جلبک، برنج، پران ، هویج، خیار، کدو، پودر سوخاری

400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ

Food

کریسپی شریمپ

میگو سوخاری/خیار/پودر کریسپی/جلبک

360,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

بیف تریاکی(پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

بیف تریاکی(پخته)

جلبک برنج خیار کاهو گوشت مایونز ژاپنی سسامی

420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیکن تریاکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

چیکن تریاکی (پخته)

جلبک، برنج، کاهو، مرغ، خیار، سس تریاکی، سسامی

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ابی ماکی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

ابی ماکی ( پخته)

میگو سوخاری ،جلبک ، برنج

330,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

جوکی ابی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

جوکی ابی ( پخته)

جلبک، برنج، میگو بخار پز، سس مخصوص، پودر کریسپی

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیلادلفیا (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

فیلادلفیا (پخته)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، کرپ، خیار، آواکادو، سسامی

360,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کرانچی رول ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کرانچی رول ( پخته)

سالمن ، ناگت میگو ، پر ان ، مایونز ژاپنی ، خیار ، پنیر فیلادلفیا ، پودر کرانچی

300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کریسپی شریمپ (پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، خیار، مایونز ژاپنی، پودر سوخاری ژاپنی

360,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

مجیک پران

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

مجیک پران

جلبک رول، برنج، میگو براون، سس مخصوص، توگاواشی، هویج

310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تانجو رول (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تانجو رول (پخته)

برنج، جلبک، ماهی تن تازه

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فتوماکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

فتوماکی (پخته)

جلبک، برنج، ناگت میگو، خیار، کاهو، آواکادو، هویج، مایونز ژاپنی

420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریزی سالمون (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کریزی سالمون (نیمه پخته)

جلبک، برنج، سالمون گریل، ادویه های تند ژاپنی، مایونز چیلی، خیار، ترب، واسابی، ماساکو

410,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تورچ سالمن (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تورچ سالمن (نیمه پخته)

جلبک، برنج، پران ، سالمن تورچ شده، مایونز ژاپنی

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

دراگون رول (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

دراگون رول (نیمه پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، سالمون، آواکادو، خیار

385,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

گلناز (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

گلناز (نیمه پخته)

جلبک، برنج، توبیکو، ماساگو، سالمون، میگو تمپورا، کرب، آواکادو، خیار، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی

420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کانی ماکی (نیمه پخته)

Food

کانی ماکی (نیمه پخته)

کانی ماکی (نیمه پخته)

350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن توگاراشی (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سالمن توگاراشی (خام)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، سالمون، خیار، آواکادو، توگاراشی

400,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تنا ماکی(خام)

تنا ماکی(خام)

340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سالمن ماکی(خام)

جلبک، برنج، سالمون

390,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمون آووکادو (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سالمون آووکادو (خام)

جلبک، برنج، سالمون تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

420,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا رول (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تنا رول (خام)

برنج، جلبک، تن تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

380,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ابی واسابی

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

ابی واسابی

جلبک، برنج، میگو واسابی، سس مخصوص

370,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوشی سرآشپز

رینبو

رینبو

میگو سوخاری.آواکادو.سالمن.میگو خام

380,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

شف رول

شف رول

پیشنهاد سرآشپز

470,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تابرو ماکی (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تابرو ماکی (گرم)

جلبک، برنج، سالمون دودی، میگو سوخاری، جینجر، پنیر موزارلا، مایونز ژاپنی، سس تند و شیرین، سس تریاکی

420,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آناتا رول (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان