قیطریه
شهرک غرب
دولت
×
قوانین شعبه

این شعبه فقط به محدوده های مشخص شده در نقشه سرویس می دهد برای مشاهده مناطق تحت پوششکلیلک کنید

همه
سوشی 8 تکه
سوشی سرآشپز
سوشی وجترین
سوشی های خاص
سوشی باکس
غذای آسیایی
گریل
پک سوشی و غذا
پک میکس غذا
پک میکس پیش غذا
سالاد
پیش غذا
دسر
نوشیدنی سرد
نوشیدنی گرم
همه
سوشی 8 تکه
سوشی سرآشپز
سوشی وجترین
سوشی های خاص
سوشی باکس
غذای آسیایی
گریل
پک سوشی و غذا
پک میکس غذا
پک میکس پیش غذا
سالاد
پیش غذا
دسر
نوشیدنی سرد
نوشیدنی گرم

سوشی 8 تکه

آگه ماکی (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

آگه ماکی (گرم)

برنج، جلبک، هویج، کاهو، پران، سالمون، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، کدو، آواکادو، خیار

230,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

جلبک، برنج، پران ، هویج، خیار، کدو، پودر سوخاری

265,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ

کریسپی شریمپ

کریسپی شریمپ

250,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بیف تریاکی(پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

بیف تریاکی(پخته)

جلبک برنج خیار کاهو گوشت مایونز ژاپنی سسامی

240,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

چیکن تریاکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

چیکن تریاکی (پخته)

جلبک، برنج، کاهو، مرغ، خیار، سس تریاکی، سسامی

220,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

ابی ماکی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

ابی ماکی ( پخته)

میگو سوخاری ،جلبک ، برنج

225,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

جوکی ابی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

جوکی ابی ( پخته)

جلبک، برنج، میگو بخار پز، سس مخصوص، پودر کریسپی

228,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فیلادلفیا (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

فیلادلفیا (پخته)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، کرپ، خیار، آواکادو، سسامی

230,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کرانچی رول ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کرانچی رول ( پخته)

سالمن ، ناگت میگو ، پر ان ، مایونز ژاپنی ، خیار ، پنیر فیلادلفیا ، پودر کرانچی

240,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کریسپی شریمپ (پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، خیار، مایونز ژاپنی، پودر سوخاری ژاپنی

250,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

مجیک رول ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

مجیک رول ( پخته)

جلبک رول، برنج، میگو براون، سس مخصوص، توگاواشی، هویج

252,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تانجو رول (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تانجو رول (پخته)

برنج، جلبک، ماهی تن تازه

278,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

فتوماکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

فتوماکی (پخته)

جلبک، برنج، ناگت میگو، خیار، کاهو، آواکادو، هویج، مایونز ژاپنی

238,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کریزی سالمون (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کریزی سالمون (نیمه پخته)

جلبک، برنج، سالمون گریل، ادویه های تند ژاپنی، مایونز چیلی، خیار، ترب، واسابی، ماساکو

290,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تورچ سالمن (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تورچ سالمن (نیمه پخته)

جلبک، برنج، پران ، سالمن تورچ شده، مایونز ژاپنی

290,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

دراگون رول (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

دراگون رول (نیمه پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، سالمون، آواکادو، خیار

270,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

گلناز (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

گلناز (نیمه پخته)

جلبک، برنج، توبیکو، ماساگو، سالمون، میگو تمپورا، کرب، آواکادو، خیار، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی

298,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کانی ماکی (نیمه پخته)

کانی ماکی (نیمه پخته)

کانی ماکی (نیمه پخته)

232,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن توگاراشی (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سالمن توگاراشی (خام)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، سالمون، خیار، آواکادو، توگاراشی

298,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تنا ماکی(خام)

تنا ماکی(خام)

238,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سالمن ماکی(خام)

جلبک، برنج، سالمون

240,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمون آووکادو (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سالمون آووکادو (خام)

جلبک، برنج، سالمون تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا رول (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تنا رول (خام)

برنج، جلبک، تن تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

275,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آبی واسابی

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

آبی واسابی

جلبک، برنج، میگو واسابی، سس مخصوص

230,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آگه ماکی (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

آگه ماکی (گرم)

برنج، جلبک، هویج، کاهو، پران، سالمون، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، کدو، آواکادو، خیار

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کریسپی کالیفرنیا (گرم)

جلبک، برنج، پران ، هویج، خیار، کدو، پودر سوخاری

265,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ

Food

کریسپی شریمپ

کریسپی شریمپ

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

بیف تریاکی(پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

بیف تریاکی(پخته)

جلبک برنج خیار کاهو گوشت مایونز ژاپنی سسامی

240,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

چیکن تریاکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

چیکن تریاکی (پخته)

جلبک، برنج، کاهو، مرغ، خیار، سس تریاکی، سسامی

220,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

ابی ماکی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

ابی ماکی ( پخته)

میگو سوخاری ،جلبک ، برنج

225,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

جوکی ابی ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

جوکی ابی ( پخته)

جلبک، برنج، میگو بخار پز، سس مخصوص، پودر کریسپی

228,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فیلادلفیا (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

فیلادلفیا (پخته)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، کرپ، خیار، آواکادو، سسامی

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کرانچی رول ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کرانچی رول ( پخته)

سالمن ، ناگت میگو ، پر ان ، مایونز ژاپنی ، خیار ، پنیر فیلادلفیا ، پودر کرانچی

240,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریسپی شریمپ (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کریسپی شریمپ (پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، خیار، مایونز ژاپنی، پودر سوخاری ژاپنی

250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

مجیک رول ( پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

مجیک رول ( پخته)

جلبک رول، برنج، میگو براون، سس مخصوص، توگاواشی، هویج

252,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تانجو رول (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تانجو رول (پخته)

برنج، جلبک، ماهی تن تازه

278,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

فتوماکی (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

فتوماکی (پخته)

جلبک، برنج، ناگت میگو، خیار، کاهو، آواکادو، هویج، مایونز ژاپنی

238,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کریزی سالمون (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کریزی سالمون (نیمه پخته)

جلبک، برنج، سالمون گریل، ادویه های تند ژاپنی، مایونز چیلی، خیار، ترب، واسابی، ماساکو

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تورچ سالمن (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تورچ سالمن (نیمه پخته)

جلبک، برنج، پران ، سالمن تورچ شده، مایونز ژاپنی

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

دراگون رول (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

دراگون رول (نیمه پخته)

جلبک، برنج، میگو سوخاری، سالمون، آواکادو، خیار

270,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

گلناز (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

گلناز (نیمه پخته)

جلبک، برنج، توبیکو، ماساگو، سالمون، میگو تمپورا، کرب، آواکادو، خیار، پنیر فیلادلفیا، مایونز ژاپنی

298,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کانی ماکی (نیمه پخته)

Food

کانی ماکی (نیمه پخته)

کانی ماکی (نیمه پخته)

232,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن توگاراشی (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سالمن توگاراشی (خام)

جلبک، برنج، پنیر فیلادلفیا، سالمون، خیار، آواکادو، توگاراشی

298,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تنا ماکی(خام)

تنا ماکی(خام)

238,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمن ماکی(خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سالمن ماکی(خام)

جلبک، برنج، سالمون

240,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سالمون آووکادو (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سالمون آووکادو (خام)

جلبک، برنج، سالمون تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

تنا رول (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تنا رول (خام)

برنج، جلبک، تن تازه، پنیر فیلادلفیا، آواکادو، خیار

275,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آبی واسابی

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

آبی واسابی

جلبک، برنج، میگو واسابی، سس مخصوص

230,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوشی سرآشپز

تابرو ماکی (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

تابرو ماکی (گرم)

جلبک، برنج، سالمون دودی، میگو سوخاری، جینجر، پنیر موزارلا، مایونز ژاپنی، سس تند و شیرین، سس تریاکی

318,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

آناتا رول (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

آناتا رول (پخته)

جلبک، برنج، توگاراشی، ساردین کریسپی، خمیر میگو، مایونز ژاپنی، لولوی قرمز، گشنیز، ترب، پاپریکا، سس سیر، بروکلی، سس سبز(پخته)

260,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

بیم یو (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

بیم یو (پخته)

جلبک، برنج، توگاراشی، کنجد، گوشت گوساله تریاکی، قارچ، پیازچه، سس چیلی، سس کنجد، کینوا، سس صدف(پخته)

275,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کراکادو (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کراکادو (پخته)

جلبک، برنج، پروان، میگو سوخاری، پنیر، توبیکو، آووکادو، مایونز ژاپنی، پودر پانکو(پخته)

278,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

رومانسو ماکی (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

رومانسو ماکی (نیمه پخته)

جلبک، برنج، میگو، سالمون دودی، پیازچه، ترب سفید، خیار، کاهو، مایونز ژاپنی، سس سیر، سس تند، سس شیرین، مایونز ژاپنی، کنجد(نیمه پخته)

295,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سایکونو (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سایکونو (نیمه پخته)

جلبک، برنج، سالمون دودی، پروان، قارچ، گشنیز، کاهو، پیازچه، خیار، سس کنجد، سس پنیر، سس صدف، بروکلی

280,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سداما (نیمه پخته)

سداما (نیمه پخته)

سداما (نیمه پخته)

290,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

سوباراشی (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

سوباراشی (نیمه پخته)

جلبک، برنج، کاهو، دو نوع کرب، خیار، آواکادو، ادویه مخصوص

292,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کالیفرنیا (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کالیفرنیا (نیمه پخته)

جلبک، برنج، کرب، آواکادو، خیار، مایونز ژاپنی، هویج، توبیکو

275,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کموری (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کموری (نیمه پخته)

جلبک، برنج، کنجد، سالمون دودی سوخاری، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، خیار، ترب، آووکادو، سالمون دودی، مایونز ژاپنی، سس پنیر، بروکلی(نیمه پخته)

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

نیشیه دا (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

نیشیه دا (نیمه پخته)

جلبک، برنج، خیار، آووکادو، میگو بخارپز، میگو سوخاری، سالمون تازه، پروان، مایونز ژاپنی، پنیر فیلادلفیا، سس تورچ، پودر بانکو(نیمه پخته)

295,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کاوری (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کاوری (خام)

جلبک، برنج، سالمون دودی، کاهو، خیار، بروکلی، سالمون تازه، مایونز ژاپنی، سس خردل ملایم، کینوا(خام)

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

کوتونارو (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

کوتونارو (خام)

جلبک، برنج، ماهی تن دودی، میگو بخارپز، خیار، هویج، کاهو، ماهی تن تازه، سس سبزیجات، خردل رقیق شده،شوید(خام)

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

واتاشی ماکی (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان

واتاشی ماکی (خام)

جلبک، برنج، سالمون تازه، ماهی تن تازه، ماهی هالیبیات، میگو بخارپز، کنجد، بروکلی، خیار، سس باربیکیو، سس پنیر، سس تریاکی، پیازچه (خام)

310,000 تومان
Food
افزودن به سبد خرید
+ -

تابرو ماکی (گرم)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

تابرو ماکی (گرم)

جلبک، برنج، سالمون دودی، میگو سوخاری، جینجر، پنیر موزارلا، مایونز ژاپنی، سس تند و شیرین، سس تریاکی

318,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

آناتا رول (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

آناتا رول (پخته)

جلبک، برنج، توگاراشی، ساردین کریسپی، خمیر میگو، مایونز ژاپنی، لولوی قرمز، گشنیز، ترب، پاپریکا، سس سیر، بروکلی، سس سبز(پخته)

260,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

بیم یو (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

بیم یو (پخته)

جلبک، برنج، توگاراشی، کنجد، گوشت گوساله تریاکی، قارچ، پیازچه، سس چیلی، سس کنجد، کینوا، سس صدف(پخته)

275,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کراکادو (پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کراکادو (پخته)

جلبک، برنج، پروان، میگو سوخاری، پنیر، توبیکو، آووکادو، مایونز ژاپنی، پودر پانکو(پخته)

278,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

رومانسو ماکی (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

رومانسو ماکی (نیمه پخته)

جلبک، برنج، میگو، سالمون دودی، پیازچه، ترب سفید، خیار، کاهو، مایونز ژاپنی، سس سیر، سس تند، سس شیرین، مایونز ژاپنی، کنجد(نیمه پخته)

295,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سایکونو (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سایکونو (نیمه پخته)

جلبک، برنج، سالمون دودی، پروان، قارچ، گشنیز، کاهو، پیازچه، خیار، سس کنجد، سس پنیر، سس صدف، بروکلی

280,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سداما (نیمه پخته)

Food

سداما (نیمه پخته)

سداما (نیمه پخته)

290,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

سوباراشی (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

سوباراشی (نیمه پخته)

جلبک، برنج، کاهو، دو نوع کرب، خیار، آواکادو، ادویه مخصوص

292,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کالیفرنیا (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کالیفرنیا (نیمه پخته)

جلبک، برنج، کرب، آواکادو، خیار، مایونز ژاپنی، هویج، توبیکو

275,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کموری (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کموری (نیمه پخته)

جلبک، برنج، کنجد، سالمون دودی سوخاری، میگو سوخاری، پنیر فیلادلفیا، خیار، ترب، آووکادو، سالمون دودی، مایونز ژاپنی، سس پنیر، بروکلی(نیمه پخته)

310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

نیشیه دا (نیمه پخته)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

نیشیه دا (نیمه پخته)

جلبک، برنج، خیار، آووکادو، میگو بخارپز، میگو سوخاری، سالمون تازه، پروان، مایونز ژاپنی، پنیر فیلادلفیا، سس تورچ، پودر بانکو(نیمه پخته)

295,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کاوری (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کاوری (خام)

جلبک، برنج، سالمون دودی، کاهو، خیار، بروکلی، سالمون تازه، مایونز ژاپنی، سس خردل ملایم، کینوا(خام)

310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

کوتونارو (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

کوتونارو (خام)

جلبک، برنج، ماهی تن دودی، میگو بخارپز، خیار، هویج، کاهو، ماهی تن تازه، سس سبزیجات، خردل رقیق شده،شوید(خام)

310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
+ -

واتاشی ماکی (خام)

سرویس اضافه

جینجر اضافه
+ 0 -
7,000 تومان
واسابی اضافه
+ 0 -
2,000 تومان
سویا سس اضافه
+ 0 -
4,000 تومان
سس تریاکی اضافه
+ 0 -
5,000 تومان
چاپ استیک اضافه
+ 0 -
3,000 تومان
Food

واتاشی ماکی (خام)

جلبک، برنج، سالمون تازه، ماهی تن تازه، ماهی هالیبیات، میگو بخارپز، کنجد، بروکلی، خیار، سس باربیکیو، سس پنیر، سس تریاکی، پیازچه (خام)

310,000 تومان